heart

ein gwasanaethau

group

gweithio gyda’n gilydd

question

oes gennych gwestiwn?

Er mwyn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddioddefwyr trais a cham-drin domestig, gallwch wneud rhodd neu gyfrannu'n fisol trwy'r botwm canlynol:

LEAVE

meddwl gadael?

question

beth yw cam-drin domestig?

search

adnabod arwyddion cam-drin domestig

internet

diogelwch ar-lein

monitor-link

dolenni defnyddiol

cysylltwch â ni

ffoniwch ni

Rhydaman: 01269 597474

Aberhonddu: 01874 625146

Pen-y-bont ar Ogwr: i gael cefnogaeth Cam-drin Domestig, cysylltwch â'r Assia Suite ar: 01656 815919

Ar gyfer ymholiadau am Ysbrydoli Teuluoedd neu'r Rhaglen Cwmpawd cysylltwch â: 01639 794448 ac ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch: enquiries@calandvs.org.uk

Castell-nedd Port Talbot: 01639 633580

Maesyfed: 01597 824655

Llinell Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800
Ar gael 24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

e-bostiwch ni

Mewn argyfwng, ffoniwch yr heddlu ar 999

anfonwch neges atom

  Amdanom ni

  Gwasanaethau Trais Domestig Calan (Calan) yw un o’r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddod â thrais a cham-drin domestig i ben. Mae’n staff yn credu’n gryf yn yr hyn a wnânt ac yn cynnig gwasanaethau sydd yn fawr eu hangen i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas.

  Ffurfiwyd ein gwasanaeth yn 2012 o ganlyniad i uno Cymorth i Fenywod Castell-nedd a Dyffryn Lliw ac ers 2012, mae mudiadau Cymorth i Fenywod eraill wedi ymuno â’r grŵp yn cynnwys Cymorth i Fenywod Maesyfed, Cymorth i Fenywod Pen-y-bont ar Ogwr a Chymorth i Fenywod Rhydaman.

  COVID-19 - Rydyn ni dal yma!

  Mae'r pandemig hwn yn amser brawychus i gynifer, yn enwedig i Ddioddefwyr Cam-drin Domestig. Ni ddylai gartref olygu risg.

  Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn dioddef o Gam-drin Domestig, nid yw rheolau ynysu yn berthnasol.

   

  #DdimArEichPenEichHun

  Rydym yn gyffrous o allu rhyddhau ein podlediad cyntaf erioed. Podlediad cyntaf Calan yw Beth nesaf! podlediad dan arweiniad goroeswr, sef Rachel Williams. Yn Don’t Look Back mae’n siarad am ei phrofiad o gam-drin domestig, rheolaeth ormesol ac effeithiau hyn oll.

  Yn ystod y podlediad byddwch hefyd yn clywed gan arbenigwyr o fewn y sector: Gwendolyn Sterk o Cymorth i Ferched Cymru a Joanne Hopkins o ACE Support Hub Cymru. Mae nhw’n siarad am bwysigrwydd lleisiau goroeswyr a sut mae goroeswyr yn llywio gwaith polisi, y prosiect SEEDS ac effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

  Arweinir y podlediad gan ein Prif Weithredwr gweithredol, Michelle Whelan.

  I wrando ar y podlediad ar Apple: https://podcasts.apple.com/gb/podcast/what-next/id1489192748

  a Spotify:

  https://open.spotify.com/show/3WmAwK1WfaqcU78A9D4bo5

  NEWYDDION A DIWEDDARIADAU DIWEDDAR

  Gwella cynhyrchiant yn y gweithle

  Cysylltu

  Rhydaman:

  01269 597474

  Aberhonddu:

  01874 625146

  Castell-nedd Port Talbot:

  01639 633 580

  Maesyfed:

  01597 824655

  Neu e-bostiwch ein blwch derbyn ymholiadau

  SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH