Sylwch:
Mae'r wefan hon yn dal i gael ei hadeiladu a byddwn yn diweddaru ac yn ychwanegu at y wefan yn aml. Rydym wedi ymrwymo i'r Gymraeg ac ar hyn o bryd rydym wrthi'n uwchlwytho ein cyfieithiad.

heart

ein gwasanaethau

group

gweithio gyda’n gilydd

question

oes gennych gwestiwn?

Er mwyn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddioddefwyr trais a cham-drin domestig, gallwch wneud rhodd neu gyfrannu'n fisol trwy'r botwm canlynol:

LEAVE

meddwl gadael?

question

beth yw cam-drin domestig?

search

adnabod arwyddion cam-drin domestig

internet

diogelwch ar-lein

monitor-link

dolenni defnyddiol

cysylltwch â ni

ffoniwch ni

Rhydaman: 01269 597474

Aberhonddu: 01874 625146

Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 766139

Castell-nedd Port Talbot: 01639 633580

Maesyfed: 01597 824655

e-bostiwch ni

Mewn argyfwng, ffoniwch yr heddlu ar 999

anfonwch neges atom

Amdanom ni

Calan DVS yw un o'r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddod â thrais a cham-drin domestig i ben. Mae ein staff yn angerddol am yr hyn maen nhw'n ei wneud ac yn darparu gwasanaethau sydd eu hangen i gefnogi rhai o'r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.

Ffurfiwyd ein gwasanaeth yn 2012 wedi uno Cymorth i Fenywod Nedd a Lliw ac, ers 2012, mae sefydliadau eraill Cymorth i Fenywod hefyd wedi ymuno â’r grŵp yn gynnwys Cymorth i Fenywod Brycheiniog, Cymorth i Fenywod Pen y Bont ar Ogwr a Chymorth i Fenywod Rhydaman.

COVID-19 - Rydyn ni dal yma!

Mae'r pandemig hwn yn amser brawychus i gynifer, yn enwedig i Ddioddefwyr Cam-drin Domestig. Ni ddylai gartref olygu risg.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn dioddef o Gam-drin Domestig, nid yw rheolau ynysu yn berthnasol.

 

#DdimArEichPenEichHun

Rydym yn gyffrous o allu rhyddhau ein podlediad cyntaf erioed. Podlediad cyntaf Calan yw Beth nesaf! podlediad dan arweiniad goroeswr, sef Rachel Williams. Yn Don’t Look Back mae’n siarad am ei phrofiad o gam-drin domestig, rheolaeth ormesol ac effeithiau hyn oll.

Yn ystod y podlediad byddwch hefyd yn clywed gan arbenigwyr o fewn y sector: Gwendolyn Sterk o Cymorth i Ferched Cymru a Joanne Hopkins o ACE Support Hub Cymru. Mae nhw’n siarad am bwysigrwydd lleisiau goroeswyr a sut mae goroeswyr yn llywio gwaith polisi, y prosiect SEEDS ac effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Arweinir y podlediad gan ein Prif Weithredwr gweithredol, Michelle Whelan.

I wrando ar y podlediad ar Apple: https://podcasts.apple.com/gb/podcast/what-next/id1489192748

a Spotify:

https://open.spotify.com/show/3WmAwK1WfaqcU78A9D4bo5

NEWYDDION A DIWEDDARIADAU DIWEDDAR

Gwella cynhyrchiant yn y gweithle

Cysylltwch

Rhydaman:

01269 597474

Aberhonddu:

01874 625146

Pen-y-bont ar Ogwr:

01656 766139

Castell-nedd Port Talbot:

01639 633 580

Maesyfed:

01597 824655

Neu e-bostiwch ein blwch derbyn ymholiadau

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH

cy
en_GB cy