Ein hamcanion

Ein hamcanion yw lleddfu'r trallod, y dioddefaint a'r tlodi a brofir gan deuluoedd sy'n wynebu camdriniaeth ddomestig, ac addysgu'r cyhoedd am achosion ac effeithiau cam-drin domestig, yn ogystal â dulliau o’i atal.

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH