Effaith Covid-19 ar Ddioddefwyr Cam-drin Domestig - Crynodeb o'r Ffeithiau

Trwy gydol y pandemig Covid-19, ac yn enwedig yn ystod wythnosau cyntaf y cloi, mae sefydliadau fel Cymorth i Fenywod Cymru a Calan…
Darllen mwy

Aros COVID-19 yn Ddiogel

Yn Calan DVS, rydym wedi bod yn gweithio'n ddiogel yn ystod yr achosion o coronafirws (COVID-19). Er mwyn sicrhau bod ein staff a'n defnyddwyr gwasanaeth…
Darllen mwy

Diweddariad Gwasanaeth DVS Calan - 29 Mehefin 2020

O ganlyniad i'r cyhoeddiadau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, mae Calan DVS heddiw yn raddol agor ein canolfannau sydd wedi…
Darllen mwy

Codeword ar gyfer Dioddefwyr Cam-drin Domestig

Gellid rhoi codair i ddioddefwyr cam-drin domestig i'w helpu i ddianc rhag perygl uniongyrchol a rhybuddio eraill am eu…
Darllen mwy

Coronavirus and Me - Arolwg ledled y wlad ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, Plant yng Nghymru a Senedd Ieuenctid Cymru, mewn cydweithrediad ag ifanc…
Darllen mwy

Ni ddylai Cartref fod yn Lle Ofn

Ymgyrch Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Rheoli Gorfodol #livefearfree Yn Calan DVS, ein gweledigaeth yw gweithio tuag at ddiogel a…
Darllen mwy

Diweddariad y Rhaglen Cwmpawd Covid-19

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni allwn gyflawni'r Rhaglen Cwmpawd o amgylch De a Chanolbarth Cymru o hyd. Cwmpawd…
Darllen mwy

Cadw'n Ddiogel

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref Calan yn parhau i ddarparu gwasanaeth pwrpasol i bawb sydd ein hangen.…
Darllen mwy

Rydym yn dal yma i'ch cefnogi

Rydym am eich sicrhau ein bod yn dal yma i'ch cefnogi yn ystod yr amseroedd digynsail hyn. Ein tîm…
Darllen mwy

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd mewn perthynas gamdriniol?

Os ydych chi'n amau bod eich cymdogion neu'r rhai yn eich cymuned wedi dioddef cam-drin domestig, rydyn ni'n eich annog chi i…
Darllen mwy